Blessen

Blessen is één van de belangrijkste onderdelen van een goed bosbeheer. Het is de vertaalslag van papier naar de praktijk. Blessen is het selecteren en markeren van bomen. Een boom kan om verschillende redenen geselecteerd worden. Dit kan zijn omdat de boom geveld moet worden of juist omdat de boom een toekomstboom is en moet worden behouden. Welke bomen er worden gemarkeerd is afhankelijk van de visie over het bos en het gewenste eindbeeld.

Door een goede visie en daar de juiste doelstellingen en terreinkenmerken aan te koppelen, ontstaat duurzaam bosbeheer en het gewenste bosbeeld. Hartkamp Bos en Landschap kan samen met u een visie, doelstellingen en terreinkenmerken opstellen en aan de hand daarvan uw bos, natuurgebied of (stads)park blessen.

Ook kan Hartkamp Bos en Landschap u praktijkgerichte adviezen geven over het bosbeheer, bijvoorbeeld over leeftijdsopbouw en verjonging van uw bos en over het dagelijks onderhoud.