Flora en fauna inventarisaties

Voordat er uitvoerende werkzaamheden plaats vinden in het bos moet er een flora en fauna inventarisatie plaatsvinden. De te beschermen flora en fauna elementen worden opgezocht, in kaart gebracht en gemarkeerd zodat dit tijdens de uitvoerende werkzaamheden niet wordt verstoord en/of beschadigd. Hierbij is de Gedragscode Bosbeheer leidend.

Hartkamp Bos en landschap heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de Gedragscode Bosbeheer. De flora en fauna inventarisatie word gedaan met behulp van GPS. Het eindresultaat van de inventarisatie is een compleet uitgewerkte gedragscode met bijbehorend kaartmateriaal.